ทำวีดีโอคอนเทนต์แล้วรุ่งจริงใหม

 

สถิติผลลัพธ์การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ เพื่อทำการตลาดออนไลน์

– 85% จากแบรนด์ที่ทำการตลาดออนไลน์จะใช้ YouTube เพื่อโปรโมทสินค้า
– 79% จากแบรนด์ออนไลน์ ใช้ Facebook เป็นช่องทางนำเสนอสินค้า
– การโฆษณาแบรน์ผ่าน Instagram 33 % สามารถเพิ่มยอดขายได้
– วีดีโอคอนเทนต์ประเภท ฮาวทู เป็นคอนเทนต์ที่นิยมที่สุด
– ธุรกิจออนไลน์ขนาด SMEs 83% เผยว่าการทำวีดีโอคอนเทนต์ ช่วยทำให้เกิด Lead Generation ได้ ( Lead Graneration คือ การเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะมาเป็นลูกค้าเรา ให้กลายเป็นลูกค้าของเราในที่สุด)
– 71% ของผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การนำเสนอด้วยวีดีโอ เพื่อโปรโมตสินค้าแบบ B2B
– 66% ของผู้ประกอบการ ใช้กลยุทธ์การนำเสนอด้วยแบบวีดีโอ เพื่อโปรโมตสินค้า B2C

จากข้อมูลสถิติที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้เห็นว่า การสร้างโฆษณาด้วยรูปแบบวีดีโอ เป็นคอนเทนต์ที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าสูงมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม www.454mediahouse.com

SOCIALICON