การนำเสนอ Presentationไม่จำเป็นจะต้องพูดในหัวข้อ ที่เกี่ยวกับทฤษฎี

การนำเสนอวีดีโอพรีเซ็นเทชั่น สามารถเลือกหัวข้อได้มากมาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการนำเสนอ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องพูดหัวข้อที่เกี่ยวกับทษฏีการตลาด หรือการวิเคราะห์ก็ได้ แต่การนำเสนอ พรีเซ็นเทชั่น ( presentation ) ในการชม เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่คนชมคือหัวใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.454mediahouse.com

SOCIALICON