ผลิตสื่อทำให้ตรงช่วงเวลา เพื่อสร้างยอด

การวางแผนงานของการจัดทำสื่อสารการตลาด เป็นเรื่องระเอียดอ่อนอย่างมาก บทความนี้แชร์การคิดของ นักการตลาดทำงานที่ agency โฆษณาทำกัน สำคัญหัวใจสำคัญคือฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ฐานข้อมูลสถิติข้อมูลหลายแหล่งเพื่อการวางการสื่อสารให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า คิดplanning เรื่องของ imc เพื่อผสมไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกัน การวางงบประมาณของแต่ล่ะจุดต่างกันไป รู้ถึงการสื่อสารแบบชนิดไหนเพื่อกลุ่มลูกค้ารับรู้ข้อมูลของ บริการ สินค้า จนถึงการออกแบบเรื่องของการปิดงานขาย เป็นเครื่องมือต้องออกแบบอย่างละเอียด ไม่ใช่แค่อยากทำปล่อย คลิป content vdo ก็ยิงไป มันเหมือนทำทิ้งน้ำ ไร้ความหมาย!!! ควรมีเป้าหมาย ออกแบบเพื่ออะไร เวลามาเกี่ยวข้องในการรับการสื่อสาร สิ่งที่สำคัญมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม www.454mediahouse.com

SOCIALICON