Digital marketing กับ Online marketing แตกต่างกันอย่างไร?

Digital marketing กับ Online marketing แตกต่างกันอย่างไร?

สื่อออนไลน์ได้เข้ามีอิทธิพลต่อเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน ความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ เมื่อเราต่างก็รู้ว่า Online มีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน มีคำอยู่สองคำที่เรามักจะเห็นคนใช้สลับกันไปมา คือ digital marketing กับ online marketing ซึ่งความหมายก็ตีความกันออกมาได้หลายแง่มุม ตามความเข้าใจของแต่ละคนจึงพอจะสรุปรวมๆกันได้ดังนี้

  • Digital Marketing ก็คือ..การทำการตลาด บนโลก Online ผ่านช่องทาง Internet และ Technology ผสมผสานกัน โดยใช้ Social Network เป็นกลยุทธิทางการตลาด และยังเป็นการสร้างสินค้าใหม่ๆ ที่เด่นกว่าสินค้าเดิมที่มีอยู่ หรือเป็นนวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอล เช่น การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านมือถือ เว็บไซต์ ซึ่ง Digital Marketing เป็น Technology ทางการตลาดที่ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวค่ะ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ที่จะสื่อสารออกมาให้ลูกค้าเข้าใจเป็นยุทธวิธีที่ทันสมัยและกำลังเป็นช่องทางใหม่ ที่นักการตลาดส่วนใหญ่เลือกใช้
  • Online marketing
    หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปฏิสัมพันธ์ทางการตลาด (interactive Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขาย การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้วิธีต่างๆ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ และได้รับการตอบกลับ อย่างรวดเร็ว หรือในลักษณะแบบทันทีทันใด กล่าวโดยง่ายก็คือ การสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อทำการตลาด

    ปัจจุบันคนมักจะคิดถึงทั้งสองคำว่า เป็นเรื่องเดียวกัน โดยที่แท้จริงแล้วสองคำนี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันเอาซะเลยค่ะ Online marketing นั้น จริงๆแล้วหมายถึงการโต้ตอบหรือมีปฏิกริยาซึ่งกันและกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อออนไลน์ แทนที่จะเป็นเพียงแค่การมองดูอยู่อย่างเดียว ส่วน Digital marketing นั้นเป็นการพูดถึงระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบตัวเลข ผ่านอินเตอร์เน็ตออนไลน์และรวมไปถึงป้ายโฆษณาที่เป็นระบบทีวี มีภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ป้ายจราจรอัจฉริยะที่เราเห็นกันอยู่ในกรุงเทพทุกวันค่ะ ดังนั้น ในแง่ของการตลาด คำว่า Digital Marketing นั้น เป็นการพูดถึงช่องทาง (channel) ในการทำการตลาด ส่วน Online marketing นั้น เป็นการพูดถึงรูปแบบหรือวิธีการ (interactive) เช่น เวลาเราอัพโหลดวีดีโอโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตเพื่อให้คนดู สิ่งนั้นคือการทำ “Digital Marketing” ส่วนการทำโฆษณาตามทีวีหรือนิตยสาร การจัดบูธโรงหนัง นั้นจะเป็น Online marketing ค่ะ ในแง่ของการตลาด คำว่า “Digital marketing” นั้น เป็นการพูดถึงช่องทาง (channel) ในการทำการตลาด ส่วน “Online marketing” นั้น เป็นการพูดถึงรูปแบบหรือวิธีการ (interactive)

    ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะแยกให้ออกระหว่าง Digital marketing กับ Online marketing โดยต้องคำนึงถึงว่าจุดประสงค์เราคืออะไร โดยหากเราต้องการเล็งเป้าหมาย (target) ไปยังผู้บริโภคในสังคมออนไลน์ เราก็คงมุ่งไปให้ความสำคัญกับเครื่องมือการตลาดนรูปแบบ Digital Marketing มากขึ้น หรือหากจุดประสงค์เราคือต้องการให้ผู้บริโภคมามีส่วนร่วม ใกล้ชิดกับแบรนด์สินค้ามากขึ้น เราก็อาจคิดกิจกรรมการตลาดหลากหลายประเภทที่จะทำให้ผู้บริโภคได้ร่วมสนุกและเผยแพร่แบรนด์ของสินค้าเรา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม แทนที่จะเป็นผู้รับอย่างเดียว ซึ่งก็เป็นการคิดแคมเปญที่มีรูปแบบเป็น online Marketing นั่นเอง

    ขอบคุณข้อมูลโดย..เจ้าน้อย..

SOCIALICON